Στηρίζουμε το Έργο της Μέριμνας

Πάνος, 21/2/2015

Η Μέριμνα (merimna.org.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, μια απώλεια ή το θάνατο.

Σκοποί της Μέριμνας:

  • Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή που το ίδιο απειλείται από σοβαρή αρρώστια.
  • Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και παιδείας στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας, απώλειας ή θανάτου.
  • Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.
  • Η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.

Στο Συμβουλευτικό της Κέντρο παρέχονται ψυχολογικές υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα σε μεμονωμένα άτομα (παιδιά, έφηβους, γονείς και εκπαιδευτικούς), στις οικογένειες των παιδιών που το επισκέπτονται, σε ομάδες παιδιών και σε ομάδες γονιών που θρηνούν μια σημαντική απώλεια.

Το 2015 είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη Μέριμνα, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που οδηγούν στη ραγδαία συρρίκνωση τόσο των υπηρεσιών όσο και του προσωπικού της, με ορατό τον κίνδυνο να πρέπει να κλείσει κάποια από τα προγράμματά της. Η Μέριμνα μας προσκαλεί να στηρίξουμε το έργο της με 20+1 εναλλακτικούς τρόπους.

Read Notification